6. Arthur Iles 1870 - 1943 b
Twin Guides of Whaka
Albumen print
20 x 14 cm
Inscribed Iles Photo 205, Twin Guides of Whaka
est. $800 - 1,200
Relative Size: Twin Guides of Whaka
Relative size

Auctions